×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Tarihçe

Denizli Sanayi Odası, 9 Ocak 1973 tarihinde kurulmuştur.Odamız, bu tarihte kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olarak 176 kurucu üyesiyle faaliyete başlamıştır. Kurulduğu gün meclis üye sayısı 10 idi ve ilk Meclis Başkanlığını M. Nevzat ŞARKAYA üstlenmiştir. İlk Yönetim Kurulu Başkanı, Bekir KARAKURT’tur. İlk Yönetim Kurulu üye sayısı 5, oda çalışan sayısı ise 7 idi. Odamız, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa tabidir ve Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Aydın ile birlikte TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 12 sanayi odasından biridir.

Denizli Sanayi Odası başlıca 2 organdan oluşmaktadır. Bu organlardan ilki Meclistir. Meclis üye sayısı 36’dır. 17 meslek grubundan seçilen üyelerden oluşmaktadır. İkinci organ Yönetim Kuruludur ve 9 üyeden oluşmaktadır. 5174 sayılı Yasa’ya göre Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri 4 yıl için seçilir. Odamız bünyesinde, Genel Sekreterlik, Mali ve İdari İşler, Etüt ve Raporlama, Proje ve İş Geliştirme, Ticari İşlemler ve Teşvikler, Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon, Kurumsal İletişim ve Üye Geliştirme bölümlerinin yanı sıra AB Bilgi Merkezi bulunmaktadır. AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu ile imzalanan hizmet sözleşmesi çerçevesinde, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 1997 yılından bu yana Odamız çatısı altında hizmetlerini sürdürmektedir. 2008 yılı itibariyle de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilciliğimiz faaliyete geçmiştir. Odamız, 2002 yılında TOBB’un AB Oda Sistemine Uyum Programı çerçevesinde oluşturduğu ve İngiltere Odalar Birliğinden alınan kriterlere göre kurulan Akreditasyon Kurulu tarafından ‘Akredite Oda’ ilan edilmiştir. Ayrıca, odamızın TS EN ISO 9001/2015 Kalite Standardı şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemine sahip olduğu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiştir.

- Denizli Sanayi Odası
Scroll to Top