Tarihçe

Denizli Sanayi Odası, 9 Ocak 1973 tarihinde kurulmuştur. Odamız, 1973 tarihinde kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olarak 176 kurucu üyesiyle faaliyete başlamıştır. İlk Meclis Başkanı M. Nevzat Şarkaya’nın döneminde meclis üye sayısı 10 kişidir. İlk Yönetim Kurulu Başkanlığını, Bekir Karakurt yapmıştır. İlk yönetim kurulu üye sayısı 5, Oda çalışan sayısı 7’dir. Odamız, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa tabidir. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Aydın ile birlikte TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 12 sanayi odasından biridir.

Denizli Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 37 kişi olup, 17 farklı meslek grubundan seçilen üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu ise 9 üyeden oluşmaktadır. 5174 sayılı yasaya göre; Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri 4 yıl için seçilir. 

Odamız bünyesinde; Genel Sekreterlik, Mali ve İdari Hizmetler, Sanayi ve Raporlama, Endüstriyel Gelişim Hizmetleri, Ticari İşlemler ve Teşvikler, Kalite Yönetim Sistemleri ve Üye İlişkileri, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm birimlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile imzalanan hizmet sözleşmesi çerçevesinde; Türkiye’de Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 1997 yılından bu yana Denizli Sanayi Odası çatısı altında hizmetlerini sürdürmektedir. 

Odamız 2002 yılında TOBB’un AB Oda Sistemine Uyum Programı çerçevesinde oluşturduğu ve İngiltere Odalar Birliği'nden alınan kriterlere göre kurulan Akreditasyon Kurulu tarafından ‘Akredite Oda’ ilan edilmiştir. TS EN ISO 9001/2015 Kalite Standardı şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunu kanıtlayan Denizli Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiştir. Ayrıca Odamız, 2007’den bu yana KalDer Denizli İl Temsilciliğini de yürütmektedir.

2008 yılından itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilciliği faaliyete geçmiş, 2023 yılında ise sanayicilerin vize ve ticari konularda yaşadığı sorunlara hızlı şekilde çözüm bulmak amacıyla Denizli Sanayi Odası bünyesinde ‘İtalya İrtibat Ofisi’ açılmıştır.

2023 yılı itibarıyla 50. yılını kutlayan Denizli Sanayi Odası, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve verimlilik gibi yenilikçi yaklaşımlarla farklı sektörlere öncülük etmeye devam etmektedir.