Denizli Sanayi Odası İstatistik Yıllığı
Denizli Sanayi Odası İstatistik Yıllığı