Mesleki Yeterlilik Belgelendirme

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için zorunlu “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları, TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen TOBB – MEYBEM tarafından Denizli’de, Denizli Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilebilmektedir.


TOBB – MEYBEM’e başvurular Odamız üzerinden alınabilmekte ya da direkt www.meybem.com.tr adresi üzerinden bireysel veya kurumsal olarak başvuru yapılabilmektedir.

TOBB – MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezlerinin sınav ve belgelendirme konusunda yetkili olduğu meslekler ve ulusal yeterlilikler için;

MEYBEM

Ayrıntılı bilgi için; www.meybem.com.tr