İhracat Destek Ofisi

Ticaret Bakanlığı ile TOBB iş birliğinde, ülke ihracatının ve ihracatçı sayısının artırılabilmesini ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla 21 ilde kurulan İhracat Destek Ofisi ortak web sitesine www.ihracatdestek.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. 1. İhracat Destek Ofisimizden Ticaret Bakanlığı’nın www.kolaydestek.gov.tr internet sitesinde yer alan, aşağıda başlıkları verilen devlet yardımları hakkında uygulamaya yönelik bilgi alabilirsiniz.

İhracatta Sağlanan Devlet Destekleri

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 • Yurt dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 • Tasarım Destekleri

 • Markalaşma ve TURQUALITY Desteği

 • İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

 • Fuar Katılım Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

 • Genel Destekler

 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

 • Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Uygulamaları

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları, Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Devlet Destekleri ve Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen Yatırım ve Faaliyetlere Sağlanan Devlet Destekleri

 • Dahilde İşleme Rejimi

 • Hariçte İşleme Rejimi

 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası

2. Pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında bilgi alabilirsiniz,

3. İstihbarata yönelik eğitim programları, seminerler gibi faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz.

Diğer Faydalı Bağlantılar