Haberler

VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMANIN YOLU KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE OLMALIDIR

5.7.2024

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis’te yasalaşması beklenen ve iş dünyası temsilcileriyle paylaşılan yeni vergi düzenlemesi hakkında ekonomi dergisi Bloomberg Businessweek Türkiye'ye değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kasapoğlu konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Gerek bütçe gelirleri içerisindeki doğrudan vergi payının artırılması, gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin en az yarısının beyannamelerini zarar ya da matrahsız olarak vermeleri, bir “vergi güvenlik müessesesi” olarak bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Asgari Kurumlar Vergisi düzenlemesini gündeme getirmişti. Bu düzenleme, ülkemizde bulunan küçük ve büyük tüm kurumlar vergisi mükelleflerini etkileyecek.

Düzenlemede, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazançlarının da bazı yeni vergilendirmelerle karşı karşıya kalacağı görülüyor. Vergide adaletin tesisi, kayıt dışıyla mücadele edilmesi, cezaların etkinliği ve tahsilatın güçlendirilmesi için vergilendirmede bir düzenleme yapılmasını oldukça önemli buluyoruz. Ancak düzenlemenin bazı bölümlerinin sunulan haliyle uygulanması, mevcut sorunlarımıza ek bazı sorunlar doğuracaktır.

Kurumlar Vergisi Mükellefi, istisna haddine bakılmaksızın karının yüzde 10’u kadar ya da cirosunun yüzde 2’si kadar kıyaslama yapılarak, yüksek olanı ödemek zorunda kalacak. Düzenleme bu haliyle uygulanırsa, sistemin işleyişine ve düzenlemenin amacına zıtlık oluşturacak, kayıt dışılık ile mücadele etmek yerine şirketleri kayıt dışılığa itecektir. Ayrıca, yatırımın cazibesi ve özendiriciliği de kalmayacaktır. Bu durumun ortaya çıkmaması için şirketlerin çalışan sayısı, iç piyasa ve ihracat durumu dikkate alınarak, kurumlar vergisi oranı yeniden belirlenmelidir.

Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyen bu düzenlemede, toplam ciro üzerinden vergilendirme yapılması doğru bir uygulama olmayacaktır.  Çünkü karlılık oranı düşük olduğu halde cirosu yüksek firmalarımız da var. Ek olarak, şirketlerin istihdamı arttıkça vergi oranının da düşürülmesi daha adil olacaktır. Bu konuda da firmalarımızın desteklenmesi gerektiğini de ifade etmek gerekiyor. Bu düzenlemede, üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız açısından asıl hedef; yatırımı, istihdamı ve ihracatı korumak olmalıdır.

Sürekli olarak zarar eden, gelirinden düşük beyan verenlerin beyanlarının araştırılması, etkili bir şekilde denetlenmesi vergi sisteminin şüphesiz ilk basamağıdır. Gerçek anlamda vergi denetimi olmadan vergi sisteminin sağlıklı ve adaletli olmasını beklemek çok da gerçekçi olmayacaktır.”

 

Haber için siteyi ziyaret edebilirsiniz; Asgari Kurumlar Vergisi Ciroyu Gizletir mi? (businessweek.com.tr)