×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Genel Görünüm Anketleri

2005 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Denizli Sanayi Odası, tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeleri arasında 2005 yılında gerçekleştirdiği “Tekstil Sektörü Genel Görünüm Anketi”, ile Türk tekstilinin sorunlarına ayna tuttu.

2006 BASEL II Değerlendirme Anketi

Denizli Sanayi Odası 2006 yılında, ilerleyen dönemlerde bankacılıkta kredilendirme faaliyetlerinin büyük ölçüde Basel-II kuralları çerçevesinde şekilleneceğinden hareketle…

2006 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Denizli Sanayi Odası, 2006 yılında bin 30 üyesi arasında yaptığı “Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi” ile Denizli sanayisinin fotoğrafını çekti.

2008 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

“Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi-2008” ile Denizli sanayisinin geçmiş iki yılı ile 2008 beklentilerinin fotoğrafını çekti…

2009 Reach Tüzüğü Farkındalık Ve Etkilenme Algılaması Anketi

Toplam 32 sorudan oluşan anket ile konu 2 bakımdan analiz edilmeye çalışılmıştır DSO’nun ilgili üyelerinin REACH Düzenlemesi ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyi ile bu düzenlemeden nasıl etkileneceklerine ilişkin algılamaları.

2009 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Denizli Sanayi Odası,her yıl üyeleri arasında ‘Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi’ni gerçekleştirerek, mart ayı içinde bu anketin sonuçlarını yayımlıyor.

2010 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Anket Denizli sanayini üretim, kapasite kullanımı, satış, sipariş, karlılık, yatırım, ihracat ve istihdam gibi çeşitli açılardan mercek altına alıyor. 2009 yılında bu alanda yaşanan gelişmeler ile 2010 yılının beklentilerine ışık tutuyor.

2011 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Genel Görünüm Anketi 2011 DSO’ya üye bin dört yüz yirmi üç sanayiciden bin yüz otuz bir’ine gönderildi. Bunlardan 198’i, yani %17,51’i anketi yanıtladı.

2012 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Genel Görünüm Anketi 2011 DSO’ya üye bin üç yüz altı sanayiciden bin iki yüz’üne gönderildi. Bunlardan 193’ü, yani %16,08’i anketi yanıtladı.

2013 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Genel Görünüm Anketi 2013 DSO’ya üye bin üç yüz on dokuz sanayici arasında gerçekleştirildi. Bunlardan 220’si, yani %16,68’i anketi yanıtladı.

2014 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Genel Görünüm Anketi 2014 DSO’ya üye bin üç yüz sanayici arasında gerçekleştirildi. Bunlardan 210’u, yani %16,15’i anketi yanıtladı.

2015 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Genel Görünüm Anketi 2015 DSO’ya üye bin üç yüz yetmiş sanayici arasında gerçekleştirildi. Bunlardan 275’i, yani yaklaşık %20’si anketi yanıtladı.

2016 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Bu sene 11.’si gerçekleştirilen Genel Görünüm Anketi 2016 çalışmasında, DSO’ya üye 1.337 sanayici arasından 284’ü, yani yaklaşık %21’i anketi yanıtladı.

2017 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Bu sene 13.’sü gerçekleştirilen Genel Görünüm Anketi 2018 çalışmasında, DSO’ya üye 1.497 sanayici arasından 224’ü, yani yaklaşık %15’i anketi yanıtladı.

2019 Yılı DSO Genel Görünüm Anketi

Bu sene 14.’sü gerçekleştirilen Genel Görünüm Anketi 2019 çalışmasında, DSO’ya üye 1.361 sanayici arasından 490’ı, yani yaklaşık %36’sı anketi yanıtladı.

Scroll to Top