Duyurular

Verimlilik Anketi

30.5.2024

Değerli İşletme Yöneticimiz,

Denizli’nin ulusal ekonomiye yarattığı katma değer her geçen gün artmaktadır. Denizli Sanayi Odası olarak kuruluşumuzdan itibaren üyelerimizin gelişimine ve rekabetçi sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Amaçlarımızdan birisi de gittikçe artan rekabet ortamında, işletmelerimizin verimlilik çalışmalarına yönelik ilgilerinin artırılması ve verimlilik çalışmalarıyla da rekabet güçlerinin yükseltilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda, Denizli Sanayi Odası olarak Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan uzman bir proje ekibinin desteği ile hazırlanan ve aşağıda erişim bağlantısı verilen desteğiyle hazırlanan “Verimlilik” ana konulu anket çalışmasına katılımınız oldukça değerlidir. Bu çalışma, Denizli sanayisinde verimlilik çalışmalarının etkin yönetilmesine yönelik mevcut durumun ortaya çıkarılması ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Sizlerin deneyimleri ve görüşleri, ilimiz sanayisinde verimlilik konusunda atılacak adımların belirlenmesine katkılar sağlayacak, Denizli Sanayi Odası’nın verimlilik konusundaki çalışmalarını şekillendirecek ve güçlendirecektir.

Anketin cevaplandırılması yaklaşık 10-15 dakikalık sürenizi alacaktır. Anket kişisel ve ticari bilgilere yönelik sorular içermemektedir. Tüm verdiğiniz yanıtlar gizli tutulacak ve bu yanıtlar toplu olarak değerlendirilerek sonuçlar elde edilecektir.

Anket sorularını eksiksiz, objektif ve doğru biçimde cevaplandırarak üyelerimizin gelişiminize yönelik çabalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz.

Ankete ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ya da linki tarayıcınıza kopyalayıp, başlatabilirsiniz.

https://tr.surveymonkey.com/r/DSOverimlilik

 

ÖNEMLİ NOT

BU ANKET, FİRMANIZDA ÜRETİMDEN BİRİNCİ DERECE SORUMLU ÜST YÖNETİCİ (FABRİKA MÜDÜRÜ, İŞLETME MÜDÜRÜ, ÜRETİM DİREKTÖRÜ, OPEX/VERİMLİLİK MÜDÜRÜ, vb. ) TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR.

Saygılarımızla,

Denizli Sanayi Odası