AB Bilgi Merkezi

Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten AB Bilgi Merkezi tarafından İklim Diplomasi Haftası kapsamında  “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” bilgi günleri gerçekleştirildi. 11-13-16 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen çevrimiçi toplantı serisine önemli konuşmacılar katıldı.

“Sürdürülebilir Ekonomi” başlıklı ilk çevrimiçi söyleşinin konuğu Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş idi. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Demirtaş,  küresel ölçekte ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve sürdürülebilir bir ekonomi için çözüm önerilerini katılımcılar ile paylaştı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci açılış konuşması ile programa iştirak etti.

Etkinliğin ikinci toplantısı “İklim Krizi ile Mücadelede Fırsatlar ve Avrupa Yeşil Mutabakatının Sanayiye Etkileri” konusunda yapıldı. İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Nas ve WWF İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Aslı Gemci’nin katıldığı toplantıda iklim krizi ile mücadelede alınması gereken önlemler ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Paris Antlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdiği yükümlülükler ele alındı.

Bilgi günleri kapsamında “Sürdürülebilirlik” konusunun sektörel olarak masaya yatırıldığı son gününde, tekstil sektörü ile makine ve metal sektöründe yönelik iyi uygulama örneklerine yer verildi. “Sürdürülebilir Şirketler için İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı programda, tekstil sektörüne yönelik gerçekleşen toplantıya SUN Tekstil, EKOTEN Tekstil ve WWF’den konuşmacılar katıldı. SUN Tekstil Sürdürülebilirlik Yöneticisi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevin Gürarda, EKOTEN Tekstil Operasyonel Mükemmellik Müdürü Gizem Çalış ve Çevre Mühendisi Ekin Filiz Pelen firmalarının sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve yeşil düzene ilişkin izledikleri yol haritasını katılımcılar ile paylaştı. Moderatörlüğünü DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’nun yaptığı toplantıda WWF Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Kıdemli Uzmanı Eren Atak ise konuşmasında tekstil üretiminde suyun kullanımına ilişkin dünyadan ve ülkemizden analizlere yer verdi.

Bilgi günlerinin son toplantısı makine ve metal sektörüne yönelik gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulama örneklerinin ele alındığı toplantının konuğu ARÇELİK A.Ş.Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Ünlüer idi. Moderatörlüğünü DSO Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu’nun yürüttüğü toplantıda Ünlüer, ARÇELİK A.Ş’nin yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası alanda gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Denizli AB Bilgi Merkezi tarafından WWF işbirliği ile düzenlenen ve “İklim Diplomasi Haftası” kapsamında gerçekleşen bilgi günlerine yaklaşık 350 kişi katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP işbirliği ile yürütülen “İklim Biziz, Değişeceğiz” iletişim kampanyasını desteklemek üzere kentin kilit noktalarındaki billboard, raket ve megalight ilan alanlarında kampanyanın görsellerine yer verildi.  İklim Diplomasisi Haftası boyunca, Türkiye’nin 20 ilinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri iklim krizine dikkat çekmek için işbirliği halinde sosyal medya kampanyaları, webinarlar, basın toplantıları ve başka birçok faaliyet düzenledi.

#İklimBiziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir, iklim nötr gelecek için #Değişeceğiz bu yılki ekinliklerin sloganı oldu.