×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu Şeması

DSO Disiplin Kurulu
Üye ve Hiyerarşisi

Disiplin kurulu, görüşme ve karar usulü, hangi kişiler hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasların, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları yönetmeliğinde belirtilmektedir.
Scroll to Top