Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, görüşme ve karar usulü, hangi kişiler hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasların, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları yönetmeliğinde belirtilmektedir.

Nihat
Kömürcüoğlu

Disiplin Kurulu Başkanı

Ali
Atlamaz

Disiplin Kurulu Üyesi

Ekrem
Ateş

Disiplin Kurulu Üyesi

Halil
Öksüz

Disiplin Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı
Gerelioğlu

Disiplin Kurulu Üyesi

Selim
Yaymanoğlu

Disiplin Kurulu Üyesi