×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Disiplin Kurulu Başkanı

Nihat Kömürcüoğlu

Disiplin Kurulu Üyesi

Ali Atlamaz

Disiplin Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı Gerelioğlu

Disiplin Kurulu Üyesi

Ekrem Ateş

Disiplin Kurulu Üyesi

Halil Öksüz

Disiplin Kurulu Üyesi

Selim Yaymanoğlu

Disiplin Kurulu Şeması

DSO Disiplin Kurulu
Üye ve Hiyerarşisi


Disiplin kurulu, görüşme ve karar usulü, hangi kişiler hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasların, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları yönetmeliğinde belirtilmektedir.

Scroll to Top