Üye dilek, öneri ve şikayetlerinin kolayca iletilebilmesi, şeffaf, objektif, adil, dikkatli ele alınması, yasal sorumluluklar çerçevesinde ve kalite politikamıza uygun şekilde değerlendirilmesi, memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, geri bildirimlerin tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için fırsat olarak değerlendirilmesi Üye Şikayetleri Politikamızın temelini oluşturmaktadır.