Birimler

Birim

Unvan Ad Soyad

E-posta

Dahili

Genel Sekreterlik Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Yazı İşleri ve Yönetim Asistanı
Sezgi AKBAŞ
İsmail TİLLEM
Serpil CENGİZ
sezgi.akbas@dso.org.tr
ismail.tillem@dso.org.tr
serpil.cengiz@dso.org.tr

108
100
Mali ve İdari İşler Mali ve İdari İşler Müdürü
Muhasebe Uzmanı
Ömer KIRBOZ
Yunus KARTAL
muhasebe@dso.org.tr 104
103
İhracat İşlemleri İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı
İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı
Burcu ÖZCAN TARHAN
Aslı ÖZTÜRK
burcu.tarhan@dso.org.tr
asli.ozturk@dso.org.tr
105
109
Proje ve İş Geliştirme Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Duygu AYHAN EKMEKÇİ duygu.ekmekci@dso.org.tr 107
AB Bilgi Merkezi AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun ÖZDÜLGER cansun.ozdulger@dso.org.tr 106
Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim Uzmanı
Kurumsal İletişim Uzmanı
Fırat YENİGÜN
Fatma TÜRK YIĞIN
firat.yenigun@dso.org.tr
 
111
 
Sanayi ve Raporlama Sanayi ve Raporlama Müdürü
Sanayi ve Raporlama Uzmanı
Erhan ASLAN
Özge ÇEREZCİ
erhan.aslan@dso.org.tr
ozge.cerezci@dso.org.tr
112
113
Kalite ve Üye İlişkileri Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Nurcihan ÇAKIR nurcihan.cakir@dso.org.tr 110
Yazı İşleri Yazı İşleri ve Yönetim Asistanı Serpil CENGİZ serpil.cengiz@dso.org.tr 100
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Sürdürülebilirlik Müdürü
Sürdürülebilirlik Uzmanı
Cansun ÖZDÜLGER
Sultan Nur DURAN
cansun.ozdulger@dso.org.tr
sultannur.duran@dso.org.tr
106
122