×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar

Projects

Mermer-Traverten🕑 2023-05-15 03:57

“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni” kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan bu proje, değerlendirme komitesinden başarıyla geçmiştir. Projenin genel amacı, Denizli’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve içeriğinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Özel amaç ise Denizli’de, mermer sektörü temsilcileriyle mesleki eğitim tarafları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi yoluyla, sektörün işgücü ihtiyaçlarına cevap veremeyen mevcut mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin sektöre daha uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Projede yalnızca sektöre yönelik mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması değil, mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratıp, mermer sektörü odaklı mesleki ve teknik eğitimin tercih edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik destek vermek de hedeflenmiştir. Proje kapsamında, proje ortağı olarak Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almıştır. Toplam bütçesi, 244.732 Euro’dur.


Genel Amacı
Denizli’de, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve içeriğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

Özel Amacı
Denizli’de, mermer sektörü temsilcileriyle mesleki eğitim arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi yoluyla, sektörün işgücü ihtiyaçlarına cevap veremeyen mevcut mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin sektöre daha uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamak; bunu yaparken mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratıp, mermer sektörü odaklı mesleki ve teknik eğitimin tercih edilirliğinin arttırılmasına destek vermek.

Beklenen Sonuçlar
(1) Mermer sektörü ve mesleki teknik eğitim tarafları arasında etkileşimin güçlendirilmesi,
(2) Sektöre yönelik nitelikli işgücü ihtiyaç analizi ve anket çalışması ile gereksinimler ortaya konuldu,
(3) İtalya gözlem ziyareti ile mermercilik sektörü - eğitim kanadı arasındaki etkileşim örnek alındı,
(4) Mevcuttaki modüller sektöre daha uyumlu, işlevsel ve dinamik bir eğitim haline getirilip, yürürlüğe kondu,
(5) Yenilenen modüllerde öğretici olarak görev alacak öğretmenlere, kişisel gelişim eğitim sunuldu,
(6) Proje kapsamında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri ile mermercilik sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitime teşvik ve özendirme gerçekleştirildi. Bir sonraki öğretim yılında bu alandaki mesleki ve teknik eğitime talep %30 oranında arttı,
(7) Projenin bitimini takip eden 1 yıl içinde, işsiz kursiyerlerinin %40’ı sektörde istihdam edildi,
(8) Avusturya’ya yapılan ziyaretle elde edilen know – how ile DSO bünyesinde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yeni uygulamaların zemini oluşturuldu.

Scroll to Top