DENİZLİ SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ ANKETİ

Sayın Kuruluş Temsilcisi,

Bu anket, Denizli Sanayi Odası’na (DSO) üye olan sanayi kuruluşları temsilcilerinin DSO hakkındaki algılamalarını ve memnuniyetlerini ölçmek ve DSO’dan beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Web sayfamız (www.dso.org.tr) aracılığıyla da ulaşabileceğiniz anketimizin en geç 28 Aralık 2017 tarihine kadar (E-posta: dso@dso.org.tr/ Faks:  0.258 263 81 25 - 263 97 19) Odamıza ulaştırılmasını rica eder; katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

(Aslı İmzalanmıştır)

DENİZLİ SANAYİ ODASI

Lütfen * ile işaretli alanları doldurun
Formu Dolduranın Adı Soyadı
( Yazılması Zorunlu Değildir. )
Temsil Ettiği Sanayi Kuruluşunun Ünvanı  *
Telefon/ Faks No:
E-Posta:
1. Firma Bilgileri
1.1. Firmanızın Statüsü
Limited Şirket Anonim Şirket
Şahıs Firması Diğer
1.2. Faaliyet Gösterilen Sektör
Tekstil-Konfeksiyon Bakır-Kablo
Mermer-Traverten Kimya-Plastik
Çimento İnşaat-Konut
Gıda-Organik Tarım Hayvancılık
Enerji Makine-İmalat
Diğer  
1.3. İşletmenin Ölçeği-Çalışan Sayısı Çalışan Sayısı
1-9 10-49
50-249 250-1000
1001 ve Üzeri    
1.4. İşletmenin Ölçeği-Ciro Ciro
1 Milyon TL’ye Kadar 1-5 Milyon TL
5-25 Milyon TL 25-100 Milyon TL
100 Milyon TL ve Üzeri    
2. Denizli Sanayi Odası Yönetim ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
2.1.Genel Olarak
    Çok Memnunum Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
a) Oda üyelerini temsil etme yeterliliği ve becerisinden
b) Kolay ulaşılabilir olmasından
c) Hizmet binasının ve çalışma ortamının fiziksel yapısından (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.)
d) Üyesi olduğumuz meslek komitesinin çalışmalarından
2.2. Oda Yönetiminin
    Çok Memnunum Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
a) Kolay ulaşılabilir olmasından
b) Faaliyetlerinde adil ve tarafsız olmasından
c) İlgili merciler nezdinde etkililiğinden
d) Sektör sorunlarının çözümüyle ilgili yaptıkları girişimlerden
2.3.Odamızdan Almakta Olduğunuz Hizmetlerimizden Memnuniyetinizi Değerlendiriniz
    Çok Memnunum Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
a) Kapasite ve Ekspertiz Raporu Hizmetleri
b) Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
c) Diğer Belge Hizmetleri(Faaliyet, Sicil, İhale Durum, Yerli Malı vb. )
d) Dış Ticaret Evrakları Onay İşlemleri
e) Eğitim , Seminer, Toplantı Faliyetleri
f) Fuar Organizasyonları
g) AB Bilgi Merkezi Faaliyetleri
h) AB Projeleri Kapsamında Verilen Hizmetler
2.4.Hizmet Birimlerimizden-Çalışanlarımızdan Memnuniyetinizi 1-5 Puan Arasında Puanlayarak Belirtiniz.
(5:Çok Memnunum, 4:Memnunum, 3:Kararsızım, 2:Memnun Değilim, 1:Hiç Memnun Değilim)
  İletişim kabiliyeti İlgi ve nezaket Konuya hâkimiyet Süre / Sürat Şikâyetleri Ele Alma Öneri getirme, yönlendirme
Genel Sekreterlik
Mali ve İdari İşler
Sekretarya
Kapasite, Ekspertiz ve Yatırım Teşvik
Dış Ticaret
AB Bilgi Merkezi
Basın Ve Halkla İlişkiler
3. Diğer
3.1 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar oluyorsunuz?
Telefon Faks Ekol Dergisi           Basın Meslek Komiteleri
SMS E-posta Web sayfası Diğer  
3.2 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar olmak istersiniz?
Telefon Faks Ekol Dergisi           Basın Meslek Komiteleri
SMS E-posta Web sayfası Diğer  
3.3 Odamız tarafından düzenlenen toplantı, eğitim, seminer programlarına ne sıklıkla katılıyorsunuz?
Ayda bir 3 Ayda bir 6 Ayda bir         Yılda bir Haberim olmuyor
4.Firmanızın İhtiyacı Olduğunu Düşündüğünüz Eğitim Konularını Belirtiniz.
Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Stratejik Planlama, Yönetim Modelleri, İş Kurma ve Geliştirme, Mevzuat, vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma, Pazar Segmantasyon,   Pazarlamada Kişisel Analiz Teknikleri Eğitimi vb. )
Araştırma – Geliştirme
Enerji - Kaynak Yönetimi, Verimlilik
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Hammadde-Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular, vb. )
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE, vb. )
İnsan Kaynakları Yönetimi ( İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetim-Değ. Mülakat Teknikleri vb. )
Ekonomi, Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama, vb. )
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, İthalat-İhracat İşlemleri, vb. )
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, vb. )
Kişisel Gelişim Eğitimleri (Yöneticilik, Liderlik, Bireysel Gelişim, Motivasyon, İletişim Teknikleri, Yaratıcı Düşünme, Zamanı İyi Kullanma, Takım Oluşturma ve Geliştirme Eğitimi)
Koçluk Eğitimleri
Sektörlere Yönelik Avrupa Birliği Uyum Eğitimleri
KOBİ’ler ve Sanayiciler için Avrupa Birliği Projeleri Eğitimleri
Diğer (Belirtiniz)
5.Talepleriniz, Önerileriniz
(DSO hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeniz, DSO tarafından verilmesini istediğiniz ilave hizmetler vb. DSO’ya ilişkin her türlü talep, görüş ve önerilerinizi belirtiniz)

Genel Olarak Düşündüğünüzde, DSO ile Çalışmaktan Ne Ölçüde Memnunsunuz?
Son derece memnunum Çok memnunum Memnunum Memnun değilim Hiç memnun değilim