Denizli Sanayi Odası
Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi - 2018
  • Firma unvanının yazılması zorunlu değildir. Ancak bu durumda, NACE Kodu ve DSO Meslek Grubunun belirtilmesi ve
  • Anketteki soruları, firma ortakları ya da üst düzey yöneticilerinin yanıtlaması önemle rica olunur!..
Lütfen * ile işaretli alanları doldurun
Firma Adı
Sektör  *
Formu Dolduran Yetkilinin Adı-Soyadı ve Unvanı  *
(1) 2017’te ücretli çalışanlarınızın sayısı  : 
(2) Aşağıdaki konularda şirketinizde hangi yönde gelişmeler oldu ve aynı konularda 2018 yılı için beklentileriniz nelerdir?
  2017 2018 için beklentiniz
Arttı Aynı Kaldı Azaldı Yok Artacak Aynı Kalacak Azalacak Yok
Üretim
İç Satışlar*
Dış Satışlar*
Yeni Sipariş
İstihdam
* İç satış ya da dış satış yapılmıyorsa lütfen tabloda ilgili kısmı İç Satış “YOK” ya da Dış Satış “YOK” biçiminde doldurunuz.
(3) 2017 yılı için firmanızın ortalama üretim kapasite kullanım oranını işaretleyiniz
 
  % 0-25 % 26-50 %51-75 %75-100
2017
2018 için beklentiniz
(4) İhracat yapıyor musunuz?     Evet     Hayır
(5) İhracat yapıyorsanız, 2017 yılında ;
a) İhracatınızın toplam cironuz içindeki yaklaşık payı  %
b) İhraç ürünlerinizdeki ithal girdilerin, toplam girdileriniz içindeki payı  %
(6) 2017 yılında, önceki yıla göre üretiminiz içindeki ithal girdilerin toplam girdileriniz içindeki payı
Değişmedi     İthal girdilerin payı arttı     İthal girdilerin payı azaldı    
(7) 2017 yılında, 2016’ya göre kâr marjınızda nasıl bir gelişme yaşandı?
Aynı düzeyde kaldı     Arttı     Azaldı     Zarar ettik    
(8) Satışlarınızdaki gerçekleşmenin hedeflerinize oranı % olarak ne oldu?
2017 Satışlar / Satış Hedefi = %
(9) 2017 yılında, önceki yıla göre tahsilat vadeleriniz
Değişmedi     Uzadı     Kısaldı    
(10) 2017 yılında, önceki yıla göre aşağıdaki maliyetlerinizde nasıl bir gelişme yaşandı?
Enerji : Aynı düzeyde kaldı     Arttı      Azaldı
Ham madde-ara malı : Aynı düzeyde kaldı     Arttı      Azaldı
Yatırım Malı : Aynı düzeyde kaldı     Arttı      Azaldı
İstihdam : Aynı düzeyde kaldı     Arttı      Azaldı
(11) Finansmanla ilgili bir sorununuz var mı?
Evet     Hayır
(12)
Finansmanla ilgili bir sorununuz varsa, bunun başta gelen nedeni aşağıdakilerden hangileridir? (en çok 2 şık)
 Kredi bulamamak  Kredi maliyetinin yüksekliği
 Açılan kredinin azaltılması  TL’nin değer kaybetmesi
 İşletme sermayesi yetersizliği  Yeterli özkaynak yaratamamak
 Teminata verilen çek ve senetlerin vadesinden önce tahsili
 Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getir(e)memesi
 Teşviklerin azaltılması  Diğer (belirtiniz)
(13) 2017 yılında çalıştığınız finansal kuruluşlardan kısmen ya da tamamen kredi kapatma yönünde bir uyarı aldınız mı?
Evet     Hayır
(14) 2017 yılında çalıştığınız finansal kuruluşlardan kredi teminatınızı yükseltme yönünde bir uyarı aldınız mı?
Evet     Hayır
(15) Son 1 yıl içinde, kullandığınız krediyi,
a) Yenilediniz mi ? Evet Hayır
(16) Kullandığınız finansman kaynaklarını işaretleyiniz
 Banka kredisi (Katılım Bankaları dahil)  Yerli finans kurumu  
 Yurtdışı finans kurumu  Eximbank kredisi  Factoring
 Leasing  Diğer (belirtiniz)
(17) Kullandığınız toplam krediler içinde yabancı para biriminden (döviz cinsinden + dövize endeksli) kredilerin oranını işaretleyiniz
Yok - Sıfır     % 0 - 25     % 26 - 50     % 51 - 75     % 76 – 100    
(18) Finans kuruluşları tarafından uygulanan kredi faiz oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Düşük     Yüksek     Piyasa şartlarına uygun    
(19) 2017 yılında aşağıdaki sabit sermaye yatırımlarından hangisini gerçekleştirdiniz?
 Yatırım yapmadık  Modernizasyon yatırımı yaptık
 Yeni yatırıma gittik  Şirket satın aldık - birleştik
 Yurtdışında yatırım yaptık
 Yeni bir sektöre yatırım yaptık
 Diğer (belirtiniz)
(20) 2018 içinde yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
a) Yurtiçi    Hayır     Evet
b) Yurtdışı  Hayır     Evet
(21) Önümüzdeki yıl içinde halen yaptığınız işte ağırlık vermeyi ya da yatırım yapmayı planladığınız alanları işaretleyiniz? (en çok 2 şık)
 Teknoloji yenileme  AR-GE’ye yönelme  İnovasyon
 Ürün geliştirme  Ürün kalitesini geliştirme  Verimliliği artırma
 Bilişim yatırımı  Ölçek büyütme  İnsan kaynaklarını geliştirme
 Pazarlamaya yoğunlaşma  Sektörel birleşme  Şirket Satın alma–ele geçirme
 Perakende satış mağazası açma  Diğer (belirtiniz)  Planlamıyoruz
(22) Varolan işinizin dışında aşağıdaki alanlardan hangisine yatırım yapmayı planlıyorsunuz?
 Planlamıyoruz  Tekstil - konfeksiyon  Bakır - kablo Turizm
 Mermer - traverten  Perakende  Çimento  İnşaat - konut  
 Gıda – organik tarım  Hayvancılık  Sağlık  Eğitim  Enerji
 Makine  Diğer (belirtiniz)
(23) Son bir yılda aşağıdaki alanlardan hangisinde iyileşme ya da gelişme sağladınız? (en çok 2 şık)
 Yeniden yapılandık  Yeni ürün geliştirdik  AR-GE’ye yöneldik
 Kârlılığımızı artırdık  Ürün kalitemizi yükselttik  Maliyetlerimizi aşağı çektik
 İşgücü verimliliğimizi artırdık  Sermaye verimliliğimizi artırdık  İnsan kaynaklarımızı yükselttik
 Teknolojimizi yeniledik  İhracata eğilerek, yeni pazarlara açıldık  Herhangi bir gelişme sağlanmadı
 Yabancılarla ortaklık için görüştük  Diğer (belirtiniz)
(24) 2018 sonu itibariyle aşağıdaki finansal – ekonomik göstergelere ilişkin tahmininiz
a) Büyüme : %  (-%3 ile +%10 arasında bir değer belirtiniz)
b) Üretici Fiyat Endeksi (yıllık) : %
c) Tüketici Fiyat Endeksi (yıllık) : %
d) Dolar kuru :     TL
e) Euro kuru :     TL
f) Merkez Bankası Gecelik Borçlanma Faizi : %
(25) TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi sizi nasıl etkiledi?
Etkilemedi     Olumlu     Olumsuz  
(26) Firmanızı aile şirketi olarak tanımlayabilir misiniz?
Evet     Hayır    
(27) Aile şirketiyseniz, firmanız kaçıncı kuşak tarafından yönetilmektedir?
1. Kuşak     2. Kuşak     1. ve 2. Kuşak birlikte     3. Kuşak
(28) Aile şirketiyseniz, firmanız gelecek kuşaklara aktarılması ve kurumsallaşması için aşağıdakilerden hangisine ağırlık veriyorsunuz? (en çok 2 şık)
 Şirket-aile anayasasını hazırlama  Misyon – vizyon tanımlaması
 Stratejik plan çalışması  Yeniden yapılanma
 Ortak bulma – halka açılma  Yetki devri
 Aile üyelerinin iş tanımlamaları  İhtiyat fonu ayırma
 Eğitim – yetiştirme  Mülkiyet Planı (şirket hisselerinin kimlere hangi oranda dağıtılacağı)
 Varis planı (varolan yöneticilerin ardından şirketi kimin devralacağı)
 Diğer (belirtiniz)
(29) Sınır komşularımızda (Rusya, Irak, Suriye, vb.) yaşanan olaylar aşağıdaki seçenekler bakımından şirketinizi nasıl etkiledi?
(a) Lojistik : Olumlu    Olumsuz    Etkilemedi
(b) Hammadde Maliyetleri  : Olumlu    Olumsuz    Etkilemedi
(c) İç satışlar : Olumlu    Olumsuz    Etkilemedi
(d) İhracat : Olumlu    Olumsuz    Etkilemedi
(30) Kredi Garanti Fonunun(KGF) teminat desteği kapsamında bir kredi kullandı iseniz, bu kredinin hangi finansman giderleri için kullanıldığını işaretleyiniz.
 KGF teminat desteği kapsamında bir kredi kullanmadık
 Yatırımın finansmanı  Borçların finansmanı
 İşletme sermayesi  Diğer (belirtiniz)
(31) Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında otuzdan fazla meslekte Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Denizli Sanayi Odası aracılığıyla alınabildiğini biliyor musunuz ?
Evet     Hayır     Konuyla ilgili bilgim yok.
(32) İŞKUR tarafından düzenlenen İş Başı Eğitim Programlarından faydalanıyor musunuz?
Evet     Hayır
(33) Rekabet gücünüzü artırmak için DSO’dan beklediğiniz hizmetler nelerdir?
(34) Faaliyet gösterdiğiniz sektörde yaşanan sorunlardan en fazla beş adedini ve varsa çözüm önerilerini önem sırasına göre belirtiniz.
  Sektörünüzün sorunları Çözüm önerileri
1
2
3
4
5