DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

 

-10 Ekim 2018 Tarihli ve 30561 Sayılı Resmî Gazete “––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39)

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/40)

-9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete “––  4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/41)

-6 Ekim 2018 Tarihli ve 30557 Sayılı Resmî Gazete “––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)

-5 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete “––  İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34)

-5 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete “––  Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

-5 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34)

-2 Ekim 2018 Tarihli ve 30553 Sayılı Resmî Gazete “––  Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138)

-2 Ekim 2018 Tarihli ve 30553 Sayılı Resmî Gazete “––  Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Uygulanan İleri Saat Uygulamasının Devam Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 139)

-2 Ekim 2018 Tarihli ve 30553 Sayılı Resmî Gazete “––  11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)

-1 Ekim 2018 Tarihli ve 30552 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer “––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2018 Tarihli ve 8101 Sayılı Kararı

-28 Eylül 2018 Tarihli ve 30549 Sayılı Resmî Gazete “––  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-28 Eylül 2018 Tarihli ve 30549 Sayılı Resmî Gazete “––  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)

-28 Eylül 2018 Tarihli ve 30549 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

-27 Eylül 2018 Tarihli ve 30548 Sayılı Resmî Gazete “––  Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-26 Eylül 2018 Tarihli ve 30547 Sayılı Resmî Gazete––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31)

-24 Eylül 2018 Tarihli ve 30545 Sayılı Resmî Gazete “––  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)