DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

-24 Kasım 2017 Tarihli ve 30250 Sayılı Resmî Gazete—  Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/42)"

-23 Kasım 2017 Tarihli ve 30249 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27)"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10796      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10798      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10799      İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10901      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" 

-18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete 7060    Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

-18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete “—   Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

-16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmî Gazete — İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)"

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)"

-8 Kasım 2017 Tarihli ve 30234 Sayılı Resmî Gazete2017/10972    Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

-7 Kasım 2017 Tarihli ve 30233 Sayılı Resmî Gazete—  Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" 

-3 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete —   Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29) 

-2 Kasım 2017 Tarihli ve 30228 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)"

-1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer—  Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: MHG/2017-26)"

-1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/16)" 

-28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) " 

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)"

-17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25)"

-13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete—  İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik 

-7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete “—   Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)"

-7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete —   Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)" 

-6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete—   2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)"

-5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete—   Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)"

-3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete—   Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" 

-1 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete —   İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ"

-30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete —   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)"

-27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete2017/10840      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" 

-27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete—   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)"

-26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete —  Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)"

-26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete —  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)"

-24 Eylül 2017 Tarihli ve 30190 Sayılı Resmî Gazete “2017/10828   Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar" 

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)"

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

-22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete “—  Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete “—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete “—  Maden Yönetmeliği" 

-21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete “—  Maden Sahaları İhale Yönetmeliği" 

-19 Eylül 2017 Tarihli ve 30185 Sayılı Resmî Gazete 2017/10740   TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar" 

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete —  Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2017/26)"

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete