DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

-17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete—   Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)"

-17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete—   Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)"

 

-16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 Sayılı Resmî Gazete—   Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)"

-15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete—   Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)"

-15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer—   Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-14 Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmî Gazete “—   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-14 Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmî Gazete “—   Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 

-13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ " 

-6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete —  e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 

-3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)"

-3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)"

-2 Şubat 2018 Tarihli ve 30320 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)"

-2 Şubat 2018 Tarihli ve 30320 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)"

-31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 Sayılı Resmî Gazete—  Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-30 Ocak 2018 Tarihli ve 30317 Sayılı Resmî Gazete—  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/8)" 

-25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete “—   Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)"

-25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete “—   Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)"

-25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete “—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)"

-20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete2017/11133    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar"

-20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete—   Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik

-18 Ocak 2018 Tarihli ve 30305 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 1178      Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar 

-17 Ocak 2018 Tarihli ve 30304 Sayılı Resmî Gazete “—  Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

-17 Ocak 2018 Tarihli ve 30304 Sayılı Resmî Gazete “ —  Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-16 Ocak 2018 Tarihli ve 30303 Sayılı Resmî Gazete "—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/2)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/3)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/6)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/7)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)"

-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete “—   2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) "

-12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmî Gazete—   Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 

-10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete “—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete “ —  Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/50)"

-8 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete “—  Karayolu Taşıma Yönetmeliği"

-5 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)" 

-5 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)"

-4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete “—  Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik"

-4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete “—  Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

  -1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete  Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)"

-1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete  Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar" 

-31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların  Artırılmasına İlişkin Tebliğ"

-31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"

-31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)"

-31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)"

-31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)"

 -31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer ––  İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) 2017/11168     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

 -31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer2017/11170     İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete “ 2017/11164  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete “ 2017/11171  6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete “ —  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete “ —  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)"

-30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “