DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

-21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete “—  Maden Yönetmeliği"

-21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete “—  Maden Sahaları İhale Yönetmeliği"

 

-19 Eylül 2017 Tarihli ve 30185 Sayılı Resmî Gazete 2017/10740   TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar"

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete —  Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2017/26)"

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete —  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/27)"

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete —  Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2017/36)"

-17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete —  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/39)"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete 2017/10692    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete 2017/10725    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete 2017/10726    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)"

-16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29)" 

 

-8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

-8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete “—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

 -7 Eylül 2017 Tarihli ve 30173 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 

-28 Ağustos 2017 Tarihli ve 30168 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)"  

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “KHK/693     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “KHK/694     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “—  Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “—  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “—  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)" 

-19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete “—  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete “—  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer “2017/10465     2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"

-18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete “––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" 

-17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete “2017/10561        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete “2017/10580        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" 

-8 Ağustos 2017 Tarihli ve 30148 Sayılı Resmî Gazete—   Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği" 

-4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20)"

-4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)"

 

-4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)" 

-1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer2017/10427     Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar"

-1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete “—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete “—   Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)"

-1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete “—   Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)"

-31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer2017/10475      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer—  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)" 

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10439  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10441  Petrol İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine ve Diğer İthal Vergisi ve Resimlerine Tabi Tutulması ile 12/12/1986 Tarihli ve 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10467  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10468  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10476  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “2017/10478  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

-28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)" 

-27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)

-26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete “—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)" 

-26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)"

 

-26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)"

 

-26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ" 

-25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 Sayılı Resmî Gazete—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)"

-21 Temmuz 2017 Tarihli ve 30130 Sayılı Resmî Gazete—  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/28)" 

-18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazete- Mükerrer1154     Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar"

 -14 Temmuz 2017 Tarihli ve 30124 Sayılı Resmî Gazete- Mükerrer  “KHK/692      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

-12 Temmuz 2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)"

-12 Temmuz 2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)" 

 -11 Temmuz 2017 Tarihli ve 30121 Sayılı Resmî Gazete —  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/8)"

 

-11 Temmuz 2017 Tarihli ve 30121 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/19)"

 

 -8 Temmuz 2017 Tarihli ve 30118 Sayılı Resmî Gazete—  Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ"  

 

 -7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer —  Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

-7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete—   İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 -5 Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)"

-5 Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)"

-5 Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete—  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21)"

-3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete2017/10344   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

-3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete2017/10345    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

 -1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)"

-1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)"

-1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete  “—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)"

 -30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)"

-30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete “—   Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4)"

-30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete “—   Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2017/8)"

-30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete “—   Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

 -29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “2017/10459    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 -29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete “—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

 -27 Haziran 2017 Tarihli ve 30107 Sayılı Resmî Gazete “2017/10440  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

 -22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik"  

 -22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) 

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/27) "

-22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete “—   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) " 

-17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete—  Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete—  Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete  “—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete  “—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete  “—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete  “—  Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-9 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmî Gazete—  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

-9 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmî Gazete  “—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)"

-9 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmî Gazete  “—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)"  

-7 Haziran 2017 Tarihli ve 30089 Sayılı Resmî Gazete “2017/10379  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

-6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete “2017/10308  Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek I’ini Değiştiren 2/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar"

-6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete “—   Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete “—   Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ"

-6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete “—   Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)"

-6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete “—   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı"

-2 Haziran 2017 Tarihli ve 30084 Sayılı Resmî Gazete 2017/10238    İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

-1 Haziran 2017 Tarihli ve 30083 Sayılı Resmî Gazete “2017/10310    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-1 Haziran 2017 Tarihli ve 30083 Sayılı Resmî Gazete “—   Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-1 Haziran 2017 Tarihli ve 30083 Sayılı Resmî Gazete “—   Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)"

-31 Mayıs 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete “—  Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"

-31 Mayıs 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete “––  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 

-31 Mayıs 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete “—  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-28 Mayıs 2017 Tarihli ve 30079 Sayılı Resmî Gazete — İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)"

-27 Mayıs 2017 Tarihli ve 30078 Sayılı Resmî Gazete 7020   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

-27 Mayıs 2017 Tarihli ve 30078 Sayılı Resmî Gazete—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-27 Mayıs 2017 Tarihli ve 30078 Sayılı Resmî Gazete —  TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ" 

-18 Mayıs 2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete—  TS 431 Vidalar-Ahşap İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/4)"

-18 Mayıs 2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete—  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)"

 

-18 Mayıs 2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete—  İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"

-17 Mayıs 2017 Tarihli ve 30069 Sayılı Resmî Gazete “—   TS 3034/T1 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/7)"

 -17 Mayıs 2017 Tarihli ve 30069 Sayılı Resmî Gazete “—   Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/11)"

-17 Mayıs 2017 Tarihli ve 30069 Sayılı Resmî Gazete “—   Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/12)"

-17 Mayıs 2017 Tarihli ve 30069 Sayılı Resmî Gazete “—   Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/13)"

-14 Mayıs 2017 Tarihli ve 30066 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)"

-14 Mayıs 2017 Tarihli ve 30066 Sayılı Resmî Gazete  —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)"

-12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)"

 -12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)"

-12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/14)"

-11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete 2017/10099   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

-11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete “2017/10101  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

-10 Mayıs 2017 Tarihli ve 30062 Sayılı Resmî Gazete “—  TS ISO 2725-1 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Lokmalar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/8)"

 

-10 Mayıs 2017 Tarihli ve 30062 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete “—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)"

-5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)" 

-5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)"

 -3 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete2017/10111    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

-3 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete—  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-29 Nisan 2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmî Gazete—  Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (No: 2017/20)"

-26 Nisan 2017 Tarihli ve 30049 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

-22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)"

-22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)"

-22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)"

-22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)"

-21 Nisan 2017 Tarihli ve 30045 Sayılı Resmî Gazete2017/9920  İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

 -19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete —  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 -18 Nisan 2017 Tarihli ve 30042 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer1139   Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

-13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete  —  Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete  —  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

-13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete  —  Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

 

-11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete —  Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

-11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

-11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

-11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)

-8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete —  Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

 -7 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete—  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-7 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete —  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik"

-6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete 2017/9977   Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

-6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

-1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete —  Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 -1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

-1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete  —  Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

-31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete —  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği"

-31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete  —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

-28 Mart 2017 Tarihli ve 30021 Sayılı Resmî Gazete —  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/6) 

-24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

-23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete 2017/9956     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

-23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete2017/9962     İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

-23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete—  Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-22 Mart 2017 Tarihli ve 30015 Sayılı Resmî Gazete6865   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

-22 Mart 2017 Tarihli ve 30015 Sayılı Resmî Gazete6866   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

-21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete 2017/9879   Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

-21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

-21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete